DOKUMA ATKI DİŞLİSİ

Dokum atkı dişlisi dokuma makinelerinde yer alan motorun devrinin ilk çalışmasındaki ana kadar aynı olmasını sağlar. Aksi bir durumda duruş sonrası atkıların yeterince güçlü olarak tefelenmesi sağlanmaz ve duruşta iz hatası oluşur. Dokuma atkılar üretilirken kullanılan dokuma atkı dişlisi, motor teknolojisi aracılığı ile yeni tip motorlarda dahi motor devrini tam güce ulaştırmaktadır. Bunu sağlayacak motorların devrinin kısa sürede dokuma atkı dişlisi ile tam güce ulaşması mümkündür. Bu sebeple kontrol motorlarında kullanıldığını söylemek mümkündür. Direk hareket iletimini sağlayan dokuma atkı dişlisi prensipli bir çalışma sistemine sahiptir ve kavrama kayışında, hız makarasında, elektro magnetik mil ve kayışlarda tertibatı sağlar. İlk andan itibaren devir duruşunu ve iz hatasını meydana getiren oranlarda önemli ölçüde düşüş gözlenir. Atkı atma ve ağızlık arama daha çok hızla yapılmaktadır. Dokuma atkı dişlisi hareketlerin doğrudan iletiminde konstriksüyon yapısının eş zamanlı olarak makine iskeletinde daha az parça ile meydana gelmesini sağlayan yapıdır. Bu sistem sayesinde atkı örülürken koptuğunda sistem durur.