Dokuma kumaşlarda çözgü çekeceği birbirine dik olarak kesişmiş iki dizi iplik ile bu kesişmenin birbirine bağlı örgü adı verilen bir düzenek ile doku oluşturmaya yarayan yapıların genelidir. Dokuma kumaşının tanımlanması için gereken parametreler arasında çözgü çekeceğinden bahsetmeden sistemi tanımlamak mümkün değildir. Bu parametrenin iki grup altında toplandığını da söylemek mümkündür. İlk parametre, kumaş yapısına tamamlama adına yeterli düzeyde ip numarası, örgü ve çözgü çekeceği, atkı sıklıkları ve kıvrım değerlerinde ki temel parametredir. İkinci parametre ise temel parametreye bağlı larak kumaşın kalınlığı ve kumaştaki birim ağırlık, ipliğim bükümünün değeri ve hacim gibi faktörlerdir. İkinci parametre ele alınırken bu parametrenin yardımcı bir parametre olduğunu da söylemek mümkündür. Çözgü çekeceklerinde kıvrımın kumaş dahilindeki ip uzunluğu % olarak aşım miktarı ile tanımlanmaktadır. Çözgü çekeceği kumaşın geometrisinde sıklık ve çap gibi temek bağlantıların ortaya koyulması için oldukça önemlidir. Çözgü ve atkılarda gerginlik ilişkisi çözgü çekeceği ve kıvrım ile gerginlik orantısına bağlı olarak hesaplanmıştır.