GÜCÜ ÇEKECEĞİ

Gücü çekeceği çözgü dairesi üzerinden gelmiş çözgü levendinde yer alan çözgü iplikleri ve belli bir plan ile gücün gözler ve dokuma taraklarından geçirilmesi anlamına gelir. Gücü çekeceğinde el ya da makineden yararlanılır. El ile yapılmış gücü çekeceği işlemi hatalı oranlarda ise yüksek olduğunda işlem daha çok zamana mal olmaktadır. İşletmelerdeki gelişen elektronik donanımlar makine ve sistemlerle kullanılarak sürüklenmektedir. Otomasyona geçmeyen gücü çekeceği dokuma işletmeleri üzerinde elle yapılmış işlemlerde çeşitli hataları doğurmaktadır. Bu hatalar; çapraz hatalar, lamel dizimi hataları, gücü tahar hataları, tarak taharı hataları ve tarak izi hatası olarak bilinir. Eğer tahar hatası söz konusu ise genelde gücü çekeceği taharı hariç düzeltme kolayca sağlanır. İşletmelerde maddi kaynaklara ulaşıldığında daha önemli olan ayrıntı zaman kaybını önlemektir. Gücü çekeceği tahar işlemlerinde çözgü dairesinden alınır. Üretilen kumaşın özelliği uygun pozisyon ile çözgü levendi üzerinden gerçekleştirilir. Tahar işlemi için ise diğer hazırlık aşamalarında daha önceki işlemler hatasız devam edeceği için uyarılar bu şekilde yapılmalıdır.